V12 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Sáng ngày 30/03/2012, tại Hội trường tầng 05 Tòa nhà HH2-2, đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Mã CK: V12) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

 

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng, phó các Phòng ban, các Đội trưởng, Chỉ huy trưởng công trình và CBCNV khối văn phòng Công ty cùng sự tham gia của 111 Cổ đông đại diện cho 4.441.637 cổ phần tương đương với 78% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12

 

Ông Nguyễn Hữu Tới - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Báo cáo đã nhận định những thuận lợi và khó khăn tác động đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2011. Nhưng dưới sự chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị, quyết liệt của Ban điều hành cùng với sự đoàn kết thống nhất của CBCNV toàn Công ty, năm 2011 Công ty đã hoàn thành đạt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

 

TT

Các chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT

Thực hiện 2011

% so với KH 2011

1

Tổng giá trị SXKD

Tr.đồng

610.786

101,0%

 

Trong đó Công ty mẹ

Tr.đồng

442.700

100,6%

2

Tổng doanh thu

Tr.đồng

540.601

107,0%

 

Trong đó Công ty mẹ

Tr.đồng

421.674

111,3%

3

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

16.169

100,3%

 

Trong đó Công ty mẹ

Tr.đồng

12.686

103,0%

4

Tỷ suất cổ tức

%

12

80,0%

 

Bước sang năm 2012, với những khó khăn và thách thức trước mắt, nhưng với sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt định hướng chiến lược đề ra. Không ngừng mở rộng thị trường, tập trung vào các dự án đầu tư có vốn, tăng cường đội ngũ cán bộ, phát huy những thế mạnh điều kiện sẵn có của công ty để phát huy uy  tín, hiệu quả cao nhất để hoàn thành kế hoạch đề ra, không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên từ đó cán bộ công nhân viên phấn khởi, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của đơn vị, nêu cao tinh thần đoàn kết để xây dựng đơn vị phát triển vững chắc tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã trình Đại hội đồng cổ đông định hướng và kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

Đơn vị: đồng

TT

Chỉ tiêu

Năm 2012

% so với TH năm 2011

1

Giá trị sản xuất kinh doanh

615.000.000.000

100,7%

 

Trong đó Công ty mẹ

445.000.000.000

100,5%

2

Doanh thu thuần

535.000.000.000

101,3%

 

Trong đó Công ty mẹ

402.000.000.000

96,9%

3

Lợi nhuận trước thuế TNDN

17.300.000.000

107,0%

 

Trong đó Công ty mẹ

14.330.000.000

113,0%

4

Lợi nhuận sau thuế

12.975.000.000

103,9%

 

Trong đó Công ty mẹ

10.748.000.000

106,6%

5

Cổ tức

15%

125,0%

 

Ông Nguyễn Hữu Tới - TGĐ Công ty nhấm mạnh: năm 2012 là năm hết sức khó khăn nhưng với quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, chúng ta đề ra đường lối đúng đắn cộng với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Công ty, cũng như quyết tâm của toàn thể CBCNV Công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng dù khó khăn đến đâu, Công ty CPXD số 12 cũng sẽ vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Các cổ đông tham dự Đại hội

TGĐ Nguyễn Hữu Tới đọc Báo cáo trước Đại hội

Sau đây là Nghị Quyết và Biên bản được thông qua chính thức tại Đại hội.

Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên 2012

Biên bản Đại hội


Ý kiến bạn đọc

Có : 0 phản hồi

Nôi dung ý kiến

Tiêu đề:
Email:

(*)
  
 
Nhập mã an toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12- VINACONEX

Toà nhà VINACONEX 12, Số 57, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tel : (84-4) 22143724 - Email: v12jsc@gmail.com

Design by: VTM - IT JSC

thảm thổ nhĩ kỳ thảm trải sàn thảm trải sàn gia dinh