V12: 25/02, Ngày ĐKCC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của CTCP Xây dựng số 12 như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2014


2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2014


3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2014
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường tầng 1, Tòa nhà văn phòng Vinaconex 12 - số 57 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
          - Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

 

Công ty CP Xây dựng số 12 trân trọng kính báo !

 

 


Ý kiến bạn đọc

Có : 0 phản hồi

Nôi dung ý kiến

Tiêu đề:
Email:

(*)
  
 
Nhập mã an toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12- VINACONEX

Toà nhà VINACONEX 12, Số 57, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tel : (84-4) 22143724 - Email: v12jsc@gmail.com

Design by: VTM - IT JSC

thảm thổ nhĩ kỳ thảm trải sàn thảm trải sàn gia dinh