V12 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Sáng ngày 27 tháng 03 năm 2013 tại Hội trường tầng 1, Toà nhà chung cư Vinaconex12, số 57 - Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (Mã CK: V12) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

 

Tham dự đại hội cổ đông Công tyđại diện lãnh đạo Tổng công ty CP Vinaconex có ông Nguyễn Đình Thiết - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 12.

 

Tổng số cổ đông mời tham dựlà toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách-ngày 28/02/2013là 736 cổđông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 5.818.000 (Năm triệu, tám trăm mười tám)cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 90 cổ đông (có danh sách kèm theo), trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự: 89 cổ đông, sở hữu: 1.386.609 cổ phần.

- Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 01 cổ đông, sở hữu: 3.060.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 4.446.609cổ phần, đại diện cho 4.446.609phiếu biểu quyết, tương đương với 76,4% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

 

 

Sau khi kiểm tra, 90cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền)đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

 

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Đình Thiết - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và định hướng, chỉ đạo của HĐQT năm 2013.

 

Ông Nguyễn Đình Thiết - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị

 

Ông Nguyễn Hữu Tới - Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013

 

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Hữu Tới - Tổng giám đốc Công ty, kiêm Uỷ viên HĐQ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:

 

            Bảng chỉ tiêu thực hiện 2012 (sau kiểm toán)

Chỉ tiêu

Đơn  vị

tính

KH năm

2012

Thực hiện

năm 2012

% so với

KH 2012

 
 

Tổng giá trị SXKD

Tr. đg

445.000

485.409,1

109,1%

 

Tổng doanh thu

Tr. đg

410.000

526.387,7

128,4%

 

Tổng lợi nhuận tr­ước thuế

Tr. đg

14.330

15.703,8

109,6%

 

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đg

10.748

11.578,7

107,7%

 

Tỷ lệ cổ tức (Theo điều chỉnh KH)

%

12

12

100%

 

 Vốn chủ sở hữu

(Tại thời điểm cuối kỳ)

Tr. đg

 

90.493,6

 

Khấu hao tài sản cố định

Tr. đg

6.581

4.950,9

75,2%

 

Nộp ngân sách

Tr. đg

 

 

 

 

Đầu tư phát triển

Tr. đg

106.660

48.183

45,2%

 

Lao động và tiền lư­ơng

 

 

 

 

 
- Lao động sử dụng bình quân người 1.450 1.882 129,8%  
- Thu nhập bình quân người/tháng 1.000đ 4.820 5.200 107,9%  
 

 

Kế hoạch năm 2013 Công ty đề ra các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

KH năm

2013

% so với KH

năm 2012

% so với thực

hiện 2012

 
 

Tổng giá trị SXKD

Tr. đg

465,000.0

104.5

95.8

 

Tổng doanh thu

Tr. đg

435,000.0

106.1

82.6

 

Tổng lợi nhuận tr­ước thuế

Tr. đg

15,000.0

104.7

95.5

 

Lợi nhuận sau thuế

Tr. đg

11,250.0

104.7

97.2

 

Tỷ lệ cổ tức (theo điều chỉnh KH)

%

12

100.0

100.0

 

Vốn chủ sở hữu

Tr. đg

91,177.7

 

100.8

 

Khấu hao tài sản cố định

Tr. đg

5,000.0

76.0

101.0

 

Đầu tư phát triển

Tr. đg

48,398

45.4

100.4

 

Lao động và tiền lư­ơng

 

 

 

 

 

- Lao động sử dụng bình quân

Tr. đg

1,882

129.8

100.0

 

- Thu nhập bình quân người/tháng

Tr. đg

5,200

107.9

100.0

 

 

Bà  Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng Ban kiểm soátCông ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty cho năm 2013.

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo trước Đại hội

 

Đượcsự phân công của Đoàn chủ tịch ông Trịnh Công Hùng- Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Duy Ước- Uỷ Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012và trích lập các quỹvà Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2012và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp năm 2013.

Ông Vũ Nam Hà- Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

 

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thống nhất uỷ quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xây dựng số 12 kết thúc thành công tốt đẹp, trong niềm vui hân hoan của các cổ đông đến tham dự Đại hội. Mặc dù năm 2012 là năm hết sức khó khăn, nhưng với quyết tâm của Hội đồng quản trị, nỗ lực của Ban điều hành và sự thống nhất, nhất trí của toàn thể CBCNV V12, Công ty đã đạt được những thành quả rất đáng biểu dương, đặc biệt cổ tức năm 2012 thông qua chi trả 12% và kế hoạch năm 2013 duy trì ổn định ở mức 12%.

 

Với bản kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty xây dựng ở mức an toàn, có tính khả thi tạo niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư, cổ đông. Hoạt động của Công ty trong năm 2013 tập trung ở lĩnh vực xây lắp (hiện nay Công ty đã có giá trị sản lượng xây lắp chuyển tiếp là 375 tỷ đồng/395 tỷ đồng kế hoạch năm 2013) và kinh doanh bất động sản (bán hoặc cho thuê văn phòng H10 Thanh Xuân Nam (700m2) và 5 tầng của Toà nhà Văn phòng (1500m2), sàn tầng 1 (1000m2) của dự án 57 Vũ Trọng Phụng do V12 chủ sở hữu.

 

Hội đồng quản trị, Ban điều hành V12 đã khẳng định trước Đại hội: “năm 2013 dù khó khăn đến đâu, Công ty CPXD số 12 cũng sẽ vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra".

 

                                                                                                                                                                                                                               Bt: Danh Thắng

 

 

Biên bản ĐHĐCĐ- V12

Nghị quyết ĐHĐCĐ- V12


Ý kiến bạn đọc

Có : 1 phản hồi

  • Nhận cổ tức 2012 ở đâu (10:20 - 09/09/2013)

    Tôi là cổ đông của V12, cổ phiếu gửi tại Công ty chứng khoán Tràng An, nay công ty này đã giải thể. Vậy tôi nhận cổ tức ở đâu và phải làm những thủ tục gì

Nôi dung ý kiến

Tiêu đề:
Email:

(*)
  
 
Nhập mã an toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12- VINACONEX

Toà nhà VINACONEX 12, Số 57, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tel : (84-4) 22143724 - Email: v12jsc@gmail.com

Design by: VTM - IT JSC

thảm thổ nhĩ kỳ thảm trải sàn thảm trải sàn gia dinh