V12 - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi:    Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng số 12 Anland Premium

 

Công ty CP Xây dựng số 12 - V12 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2018

 

V12-BC thuong nien nam 2018.pdf

 

Trân trọng, 

 

Công ty CP Vinaconex 12


Ý kiến bạn đọc

Có : 0 phản hồi

Nôi dung ý kiến

Tiêu đề:
Email: